Мартинки за среќа

Мартеници се подаряват и в Северна Македония. Традицията за усукване на бели и червени конци е точно като при нас. Навремето момите са носили мартинката до жътва и я връзвали на първото снопче жито, но сега се носят до виждането на цъфнало дърво, щъркел и т.н. „додека да се видат првите ластовички или штркови“.
Мартениците се слагат на 01 март за здраве и късмет.

„Како еден од поинтересните обичаи со коишто се навестува доаѓањето на пролетта, особено за децата, секако претставува обичајот на изработување и носење на мартинки. Всушност, обичајот на усукување на црвен и бел конец и носењето на оваа своевидна амајлија околу раката, вратот или некој друг тел од телото, во некои македонски предели (Малешево, Пијанец, Горноџумајско, Осоговија, Радовишко, Струмичко, Гевгелиско, Кукушко, Охридско, Струшко и др.), најчесто е познат токму како мартинки или некое слично
име изведено од месецот март, како што се на пример називите марти, мартенки и сл.“ – МАРТИНКИТЕ КАКО СИМБОЛ НА ДОАЃАЊЕТО НА ПРОЛЕТТА, Зоранчо МАЛИНОВ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

Leave a Reply