Зелено

Зеленият цвят в мартеницата

Зеленият цвят в мартеницата символизира здраве, плодородие, възраждане и празничност. В българския фолклор зеленото напомня на самодивите.

Горските, почти безплътни и вечно млади създания, облечени в бели роби и препасани със зелено коланче. Зеленият цвят най-много „бие на очи“.
Зелен е Еньовският венец, със зелени клонки е окичена Пеперудата, която моли за дъжд …

Зеленото в мартеницата ще Ви даде сила и здраве.

мартеници 2019

  •  
  •  
  • мартеници 2019
  •  
  •  
  • мартеници 2019

Вашият коментар